1.12

1.19

1.13

Willkommen, Gast

THEMA: Wózki na zakupy

Wózki na zakupy 11 Feb 2016 17:41 #65

  • Wózki na zakupy
Szanowni Najemcy,

na terenie targowiska zosta?y wystawione przez nas wózki na zakupy, z których mog? nieodp?atnie korzysta? nasi klienci. Poprzez wy?szy komfort mamy nadziej?, ?e klienci zakupi? wi?cej towarów i pozostan? d?u?ej na naszym targowisku.
Prosimy o zwrócenie uwagi, by wózki zosta?y rozdzielone na ró?nych parkingach oraz nie zosta?y uszkodzone lub skradzione.

Z powa?aniem

H.A.K. Spó?ka z o.o.
Anhang:
Back to top